event image event image

Dzień 0 – 1 października 2019 r.

19:00     Kolacja

Dzień I – 2 października 2019 r.

9:00        Otwarcie sekretariatu konferencji, rejestracja uczestników

10:30      Powitanie uczestników, oficjalne otwarcie konferencji
                   
Wojciech Tabiś (Dyrektor PTPiREE)

10:45      Ogólne wprowadzenie do kodeksów sieci

Status prawny rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz geneza powstania
Piotr Ordyna (TAURON Dystrybucja S.A. / PTPiREE) (20 min.)

Panel I: Kodeksy przyłączeniowe

11:05      Sesja I - Wymagania i obowiązki wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
                   ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 
                   (zwanego dalej „Rozporządzeniem NC RfG”)

                   Przewodniczący: Tomasz Wawrzyniak (Enea Operator Sp. z o.o.)

 1. Ogólne wprowadzenie do wymagań Rozporządzenia NC RfG
  Tomasz Wawrzyniak (Enea Operator Sp. z o.o.) / Maciej Mróz (TAURON Dystrybucja S.A.) (10 min.)
 2. Ustanowienie na poziomie krajowym progów mocy maksymalnych oraz wymogów ogólnego stosowania
  Jerzy Rychlak (PSE S.A.) (15 min.)
 3. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A do 50 kW mocy zainstalowanej (mikroinstalacje) przyłączanych na Zgłoszenie oraz mocy maksymalnej mniejszej niż 200 kW przyłączanych w oparciu o realizację Umowy o przyłączenie
  Tomasz Burek (TAURON Dystrybucja S.A.) (20 min.)

11:50      Przerwa

12:10      c.d. sesji I

 1. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW oraz typu C o mocy maksymalnej od 10,0 MW do 75,0 MW, przyłączanych do sieci na napięciu poniżej 110 kV
  Sławomir Migowski (ENERGA-OPERATOR S.A.) (10 min.)
 2. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D
  Sławomir Mazurek (TAURON Dystrybucja S.A.) (20 min.)
 3. Procedura testowania modułów wytwarzania energii
  Przemysław Mazur (PSE S.A.) (20 min.)
 4. Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej
  Sebastian Sobczak (Enea Operator Sp. z o.o.) / Jerzy Rychlak (PSE S.A.) (20 min.)
 5. Procedura objęcia istniejącego modułu wytwarzania energii wymogami Rozporządzenia NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany
  Jarosław Łabno (TAURON Dystrybucja S.A.) (20 min.)

Panel dyskusyjny (20 min.)

14:00      Obiad

15:15     Sesja II - Wymagania i obowiązki wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
                   ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (zwanego dalej „Rozporządzeniem NC DC”)

                   Przewodniczący: Sławomir Migowski (ENERGA-OPERATOR S.A.)

 1. Ogólne wprowadzenie do wymagań Rozporządzenia NC DC
  Krzysztof Kurczak (PGE Dystrybucja S.A.) (10 min.)
 2. Procedura pozwolenia na użytkowanie oraz wykaz dokumentów i informacji na potrzeby procesu weryfikacji spełnienia wymagań dla przyłączania odbioru
  Mateusz Kucharski (ENERGA-OPERATOR S.A.) (20 min.)
 3. Warunki i procedury testów oraz wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia odbioru
  Jacek Wasilewski (PSE Innowacje Sp. z o.o.) (20 min.)
 4. Procedura objęcia istniejących instalacji odbiorczych i OSD wymogami Rozporządzenia NC DC
  Patryk Mazek (PSE SA) (20 min.)

Panel dyskusyjny (20 min.)

16:45      Przerwa

17:00      Sesja III – Wymagania i obowiązki wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r.
                   ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego
                   oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (zwanego dalej „Rozporządzeniem NC HVDC”)

                   Przewodniczący: Robert Kielak (PSE S.A.)

 1. Ogólne wprowadzenie do wymagań Rozporządzenia NC HVDC
  Rober Kielak (PSE S.A.) (10 min.)
 2. Procedura pozwolenia na użytkowanie oraz wykaz dokumentów i informacji na potrzeby procesu weryfikacji spełnienia wymagań dla przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego
  Patryk Żak (PSE S.A.) (10 min.)
 3. Warunki i procedury testów oraz wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego
  Mateusz Szablicki (PSE Innowacje Sp. z o.o.) (10 min.)
 4. Procedura objęcia istniejących systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami Rozporządzenia NC HVDC
  Łukasz Łuczak (ENERGA-OPERATOR S.A.) (10 min.)

Panel dyskusyjny (20 min.)

Panel II: Kodeksy "rynkowe"

17:50      Sesja IV – Wymagania i obowiązki wynikające z Kodeksów Sieci w obszarze rynkowym
                   Przewodniczący: Ewa Mataczyńska (PGE Dystrybucja S.A.)

 1. Kodeksy rynkowe - wyzwania, szanse oraz zagrożenia z perspektywy OSD
  Paweł Bogacz (TAURON Dystrybucja S.A.) (20 min.)
 2. Wpływ regulacji kodeksów rynkowych na działanie OSP w ujęciu krajowym oraz współpracy międzynarodowej
  Andrzej Midera (PSE S.A.) (20 min.)

18:30      Zakończenie pierwszego dnia konferencji

19:30      Kolacja

 

Dzień II – 3 października 2019 r.

Panel III: Kodeksy „operacyjne”

09:00      Sesja V – Wymagania i obowiązki wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
                   ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (zwanego dalej „Rozporządzeniem SO GL”)

                   Przewodniczący: Stanisław Ciupak (PGE Dystrybucja S.A.)

 1. Ogólne wprowadzenie do wytycznych dotyczących pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Rozporządzenie SO GL) oraz współpracy międzynarodowej
  Rafał Kuczyński (PSE S.A.) / Grzegorz Kuczkowski (ENERGA-OPERATOR S.A.) (30 min.)
 2. Metoda określająca kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy odpowiedzialności dotyczące wymiany danych (KORRR)
  Michał Czerwiński (PSE S.A.) (15 min)
 3. Wymiana danych wynikająca z Rozporządzenia SO GL
  Michał Czerwiński (PSE S.A.) (20 min.)
 4. Wymagania i konsekwencje Rozporządzenia SOGL wobec OSD oraz innych użytkowników których funkcjonowanie ma wpływ na pracę systemu przesyłowego
  Bartosz Ulatowski (Enea Operator Sp. z o.o.) (15 min.)

Panel dyskusyjny (20 min.)

10:40      Przerwa

11:00      Sesja VI – Wymagania i obowiązki wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r.
                   ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych

                   (zwanego dalej „Rozporządzeniem NC ER”)
                   Przewodniczący: Zbigniew Banaszkiewicz (PGE Dystrybucja S.A.)

 1. Ogólne wprowadzenie do wymagań Rozporządzenia NC ER dotyczącego stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych
  Grzegorz Kuczkowski (ENERGA-OPERATOR S.A.) / Rafał Kuczyński (PSE S.A.) (10 min.)
 2. Wymagania dla użytkowników KSE wynikające z zapisów Planu Obrony Systemu
  Rafał Kuczyński (PSE S.A.) / Grzegorz Kuczkowski (ENERGA-OPERATOR S.A.) (15 min.)
 3. Wymagania dla użytkowników KSE wynikające z zapisów Planu Odbudowy
  Grzegorz Kuczkowski (ENERGA-OPERATOR S.A.) / Michał Nowina-Konopka (PSE S.A.) (15 min.)
 4. Omówienie dokumentu „NC ER - WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SYSTEMÓW KOMUNIKACJI GŁOSOWEJ”
  Grzegorz Świeczkowski (PSE S.A.) (20 min.)
 5. Omówienie skutków Rozporządzenia NC ER dla OSD oraz zakresu koniecznych inwestycji dla stacji elektroenergetycznych i pozostałych obiektów
  Stanisław Ciupak (PGE Dystrybucja S.A.) (20 min.)
 6. Omówienie skutków rozporządzenia NC ER dla OSP oraz zakresu koniecznych inwestycji dla stacji elektroenergetycznych i pozostałych obiektów
  Dariusz Jędrychowski (PSE S.A.) (20 min.)

Panel dyskusyjny (20 min.)

13:00      Obiad, zakończenie konferencji