event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w 

Konferencji
Wymagania i obowiązki wynikające z wdrażania Kodeksów sieci
"przyłączeniowych",  "operacyjnych" i "rynkowych" w elektroenergetyce

2-3 października 2019 r., Folwark Łochów

W związku z wprowadzeniem wielu rozporządzeń i wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących przedsiębiorstw elektroenergetycznych, OSP i OSD zobligowane zostały do opracowania szeregu dokumentów i procedur wdrażających nowe wymagania określone na poziomie Unii Europejskiej, które dotyczą zarówno operatorów systemu elektroenergetycznego jak i spółki obrotu, wytwórców oraz odbiorców przyłączonych do sieci.

Miło nam poinformować, że Konferencja objęta została Patronatem Honorowym przez: Ministra Energii, Pana Krzysztofa Tchórzewskiego, oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Pana Rafała Gawina.

Podczas konferencji omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

1. Status prawny rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz geneza ich powstania

2. Kodeksy przyłączeniowe

  • Wymagania i obowiązki wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
  • Wymagania i obowiązki wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru
  • Wymagania i obowiązki wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego

3. Kodeksy operacyjne

  • Wymagania i obowiązki wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej
  • Wymagania i obowiązki wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych

4. Kodeksy rynkowe

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli przedsiębiorstw zajmujących się: wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i obrotem energią elektryczną. Serdecznie zaprszamy do udziału w Konferencji.